Kulturakuten

KRO
(Konstnärernas Riksorganisation)

KC Nord
(Konstnärscentrum Nord)

KIN
(Konstnärer i Norrbotten)

BUS
(Bildkonst Upphovsrätt i Sverige)

KKV Luleå
(Konstnärernas Kollektiv Verkstad)

Art Parks
(Skulpturpark i England)